Закон про оцінку впливу на довкілля | Бизнес-мудрость

Закон про оцінку впливу на довкілля

«закон про оцінку впливу на довкілля», — коментує Олег Бота, екологічний аудитор, директор проектної організації яка має значний досвід у сфері промислової екології та досвід співпраці з європейськими компаніями у сфері поводження з відходами.

Щоб врахувати усі можливі аспекти впливу на довкілля планованої діяльності, 18.12.2017 року вступив в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля» в його основі лежить Директива № 2011/92 ЄС Environmental Impact Assessment «Про оцінку впливу окремих державних та приватних проектів на довкілля», директива №2003/4 « Про доступ громадськості до екологічної інформації» яку Україна зобов’язалася впровадити згідно з Угодою про асоціацію з ЄС.

В законі визначено такі основні поняття:

Планована діяльність  —  будівництво,  реконструкція, технічне переоснащення,  розширення, перепрофілювання, ліквідація (демонтаж) об’єктів та інше втручання в природне середовище) 18.12.2017 року вступив в дію Закон України «Про оцінку впливу на довкілля».

Оцінка впливу на довкілля (ОВД) — це процедура перед початком планованої господарської діяльності, що передбачає підготовку суб’єктами господарювання, органами державної влади та органами місцевого самоврядування звіту з оцінки впливу на довкілля, проведення громадського обговорення, аналізу інформації, наданої у звіті та надання висновку з оцінки впливу на довкілля уповноваженим органом.

Вплив на довкілля –  будь-які можливі  наслідки від планованої діяльності, а саме: наслідки, що стосуються життєдіяльності людини, флори, фауни, біорізноманіття, ґрунту, повітря, води, природних заповідних територій, історичних пам’яток, природних ландшафтів, об’єктів культурної спадщини та соціально — економічних умов, що склалися в результаті змін в природньому середовищі.

Оцінка впливу на довкілля здійснюється з дотриманням вимог законодавства про охорону навколишнього природного середовища, з урахуванням стану довкілля в місці, де планується провадити плановану діяльність, екологічних ризиків і прогнозів, перспектив соціально-економічного розвитку регіону, потужності та видів сукупного впливу (прямого та опосередкованого) на довкілля, у тому числі з урахуванням впливу наявних об’єктів, планованої діяльності.

Без оцінки впливу на довкілля та отримання рішення про провадження планованої діяльності забороняється провадження планованої господарської діяльності, експлуатація об’єктів, втручання в природне середовище і ландшафти. стаття 3 п. 4 Закону України «Про оцінку впливу на довкілля».

Перехідні положення Закону:

У випадку, якщо суб’єктом господарювання зроблено висновок екологічної експертизи до введення в дію закону, то такий висновок зберігає чинність та має статус висновку з оцінки впливу на довкілля.

У випадку, коли суб’єкти господарювання отримали рішення про початок діяльності, то оцінки впливу на довкілля не потрібно.

Проходження процедури оцінки впливу на довкілля складається з таких етапів:

 • визначення необхідності проведення ОВД;
 • направлення повідомлення про планову діяльність;
 • підготовка звіту з ОВД (відповідно до ст. 5,6,14 цього Закону);
 • громадське обговорення звіту з ОВД (відповідно до ст. 7,8,14 цього Закону);
 • отримання висновку з оцінки впливу на довкілля (відповідно до ст. 9  п. 3 цього Закону)
 • отримання рішення про провадження планованої діяльності з урахуванням висновку з оцінки впливу на довкілля;                                                                                                                                      
 •  післяпроектний моніторинг.

Визначення необхідності проведення ОВД

Якщо суб’єкт господарювання вирішив займатися певною господарською діяльністю і ще не отримав на це відповідних документів, йому варто переглянути ст. 3 Закону  України «Про оцінку впливу на довкілля» та визначити  чи така діяльність потребує процедури ОВД.                                                                      

Направлення повідомлення про планову діяльність

Після з’ясування суб’єктом господарської діяльності необхідності проведення процедури ОВД, він має направити до територіального/центрального органу повідомлення про плановану діяльність,  в якому будуть вказані характеристики планованої діяльності, соціально-економічний вплив, сферу, джерела та види можливого впливу на довкілля, належність до категорії, рівня деталізації інформації та ін.

Підготовка звіту з ОВД

Звіт з ОВД — документ в якому визначається характер, інтенсивність, ступінь  небезпеки  будь- якого впливу  діяльності на стан довкілля і здоров’я населення.  
Звіт з ОВД включає:

 • технічні характеристики  планової діяльності
 • висновки дослідження  місця провадження з урахуванням містобудівної документації ; 
 • опис виправданих альтернатив;     
 • дослідження та опис поточного стану довкілля; 
 • дослідження та деталізація впливів на довкілля ;
 • опис впливу на ландшафт;
 • опис соціально – економічних ризиків;
 • визначення заходів моніторингу та  обліку впливів;
 • пропозиції заходів, спрямованих запобіганню негативного впливу; 
 • опис очікуваного негативного впливу;
 • стислий зміст програми моніторингу; 
 • зауваження та пропозиції громадськості, що надійшли.                                                                  

Суб’єкт господарювання подає сформований звіт та оголошення про початок громадського обговорення уповноваженому територіальному/центральному органу.

Виконання підготовки звіту ОВД кропітка та відповідальна робота, яку варто доручити  організаціям, які мають у цьому досвід.