Складаємо заяву для отримання довідки про відсутність заборгованості | Бизнес-мудрость

Складаємо заяву для отримання довідки про відсутність заборгованості

Головне управління ДФС у Харківській області повідомляє, що порядок видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів (далі – Довідка) затверджений наказом

Міністерство доходів і зборів України  від 10.10.2013 №567 «Про затвердження Порядку видачі довідки про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів» (далі – наказ №567).

довідка з податкової для тендера видається безоплатно на підставі заяви (додаток 2)платника податків про видачу Довідки.

Заява складається з обов’язковим посиланням на відповідний нормативно-правовий акт, що передбачає надання органом доходів і зборів Довідки, та зазначенням найменування підприємства (установи, організації), до якого (якої) Довідку буде подано платником податків.

У заяві на отримання довідки суб’єкти господарювання зазначають нормативно-правовий акт, положеннями якого визначено необхідність підтвердження відсутності у платника податків податкового боргу, що оформлюється довідкою, яка надається контролюючим органом.

Необхідність отримання суб’єктом господарювання довідки регламентується, зокрема, але не виключно, наступними нормативно-правовими актами:

— Законом України від 25 грудня 2015 року № 922-VIII «Про публічні закупівлі»;

— постановою КМУ від 25 серпня 2004 року № 1102 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для надання підтримки фермерським господарствам»;

— постановою КМУ від 01 березня 2007 року № 337 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів з відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні»;

— постановою КМУ від 01 березня 2007 року № 352 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для проведення селекції у рибному господарстві»;

— постановою КМУ від 16 травня 2007 року № 736 «Про затвердження Порядку проведення державних форвардних закупівель зерна»;

— постановою КМУ від 08 квітня 2013 року № 238 «Про затвердження Порядку проведення аукціону та інвестиційного конкурсу з продажу єдиних майнових комплексів, пакетів акцій, що належать державі у статутному капіталі акціонерних товариств, утворених у процесі приватизації чи корпоратизації державних вугледобувних підприємств»;

— постановою КМУ від 29 квітня 2013 року № 324 «Про затвердження Порядку здійснення соціального замовлення за рахунок бюджетних коштів»;

— постановою КМУ від 14 серпня 2013 року № 715 «Про затвердження Порядку відбору, схвалення і реєстрації інвестиційних проектів у пріоритетних галузях економіки та вимог до таких проектів»;

— постановою КМУ від 18 вересня 2013 року №756 «Питання проведення відбору цільових проектів екологічної модернізації підприємств»;

— постановою КМУ від 13 листопада 2013 року №835 «Про затвердження Порядку відбору проектних (інвестиційних) пропозицій та інвестиційних проектів, для розроблення або реалізації яких надається державна підтримка»;

— постановою Правління НБУ від 23 лютого 2015 року № 124 «Про особливості здійснення деяких валютних операцій»;

— наказом Мінфіну від 08.06.2012 р. № 692 «Про затвердження Порядку подання та розгляду заяв, надання, зупинення дії, анулювання дозволів на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі та форми Заяви на відкриття та експлуатацію магазину безмитної торгівлі»;

— наказом Державного агентства України з управління державними корпоративними правами та майном від 19.10.2012 р. № 326 «Про комісію та критерії відбору інвестиційних проектів»;

— наказом Міністерства економічного розвитку і торгівлі України від 21.11.2012 р. №1327 «Про затвердження Порядку організації та проведення конкурсного відбору товарних бірж для закупівлі матеріальних цінностей до державного матеріального резерву»;

— наказом Державного комітету телебачення і радіомовлення України від 27.09.2013 р. № 184 «Про затвердження Порядку погодження залучення державними підприємствами, що належать до сфери управління Державного комітету телебачення і радіомовлення України, внутрішніх короткострокових (до одного року) кредитів (позик), надання гарантій або поруки за такими зобов’язанням».

Перелік нормативно-правових актів є чисельним і постійно змінюється.

НАГОЛОШУЄМО, що посилання на Податковий кодекс України та Наказ №567 не є підставою для отримання Довідки.

Довідка про відсутність заборгованості з податків, зборів, платежів, що контролюються органами доходів і зборів, видається у паперовому або електронному вигляді.

З метою спрощення отримання довідки для участі в тендерах Мінекономрозвитку у листі від 04.05.2017 р. №3304-06/14682-06 рекомендує замовникам визначати в тендерній документації спосіб документального підтвердження відсутності заборгованості зі сплати податків і зборів — у паперовому чи електронному вигляді.

За допомогою сервісу «Електронний кабінет платника» надано можливість платникам з використанням ЕЦП будь-якого акредитованого центру сертифікації ключів надіслати заяву та отримати довідку в електронному вигляді, яка підписана ЕЦП посадових осіб відповідного контролюючого органу.

Суб’єкти сфери публічних закупівель, а також будь-які зацікавлені органи/суб’єкти у загальнодоступній (відкритій) частині «Електронного кабінету платника», вхід до якої здійснюється без ідентифікації користувача, після застосування фільтрів для пошуку «Індивідуальний податковий номер», «Номер довідки», «Дата довідки» мають можливість переглянути видані платникам довідки та/або завантажити довідку у вигляді EML файла з ЕЦП посадових осіб відповідного контролюючою органу.

Враховуючи викладене, Головне управління ДФС у Харківській області для спрощення процедури отримання довідок рекомендує направляти заяви за допомогою «Електронного кабінету платника» та отримувати довідки в електроному вигляді.